یک نماینده تهران گفت: شاید هیچ‌کس به اندازه من و تعداد محدود دیگری، از تخلفات سازمان سنجش در این چند سال مطلع نباشد. به گزارش مهر، احمد نادری افزود: امسال فردی در ریش خود «اسکنر» کار گذاشته بود.