5 نوجوان هنگام شنا در حوض انبار روستای سیادک زاهدان به علت ناآگاهی از عمق و آشنا نبودن به فنون شنا دچار غرق شدگی شده و جان خون را از دست دادند.

به گزارش عصرایران،‌ رئیس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با اعلام این خبر، گفت: این حادثه در ساعت 7 و 23 دقیقه صبح چهارشنبه به مرکز اورژانس زاهدان اعلام شد.

فریبرز راشدی تاکید کرد: حوض انبار، هوتک، رودخانه‌ها و کانال‌های آب حریم امنی برای شنا و تفریح نیست خانواده ها بیشتر از فرزندان مراقبت کنند.

روستای سیادک در نزدیکی شهر زاهدان قرار دارد.

 

//

 

 

//

 

//

 

//