معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت که قدرت سرایت سویه جدید کرونا بیشتر است. کمال حیدری، در یک گفت‌وگوی تلویزیونی، افزود: «در زیر سویه‌های جدید کرونا، هر ۱ نفر می‌تواند تا ۱۸ نفر را درگیر کند که این عدد در سویه اومیکرون، ۱۰ نفر بوده است». به گفته وی «حساسیت‌ها نسبت به کرونا از بین رفته است و سویه‌های جدید در کشورهای منطقه و همسایه ایران از طریق ارتباطات میان ملل و گردشگری در حال انتشار و ورود به ایران است.»