مدیرکل مدیریت بحران استانداری تهران از صدور هشدار زرد گرد و خاک در استان تهران خبر داد و در خصوص احتمال تنش دمایی گفت: با توجه به پیش‌بینی افزایش گرما از همه مردم می‌خواهیم مصرف انرژی را مدیریت کنند.

به گزارش ایرنا،‌ حامد یزدی‌مهر در جمع خبرنگاران درباره تردد افراد دارای بیماری‌های تنفسی و سالمندان در فضای باز با توجه به احتمال گسترش گرد و خاک هشدار داد.