فرماندار بوشهر گفت: ما با هیچکس و هیچ مدیری در حوزه عفاف و حجاب تعارف نداریم.

به گزارش ایران تایمز، صالح رحیمی افزود: باید اتاق خانم‌ها و آقایان در تمامی دستگاه‌های اجرایی جدا باشد و هیچ همکار خانمی نیز نباید در شورای اداری شهرستان بوشهر بدون چادر حضور یابد، هر مدیری که کوتاهی کند، بینی‌و‌بین‌الله او را عزل خواهم کرد.

همچنین بانک ملت ایران در بخشنامه جدید درباره وضعیت پوشش کارکنان خود را ارائه کرد. براساس این بخشنامه جوارب نازک، کفش پاشنه بلند، آرایش برای زنان و منشی زن برای مدیران در بانک ملت ممنوع شده است.