دادستان کل کشور با اشاره به پرونده حادثه متروپل گفت: در دادگستری خوزستان پرونده تخلفات در حال رسیدگی و در آستانه اتمام است.  به گزارش ایلنا، محمدجعفر منتظری در جمع خبرنگاران افزود: در خصوص خسارات وارده و تلفات انسانی، بررسی‌ها در حال انجام است و پیگیری می‌کنیم که حقوق افراد در این حادثه رسیدگی شود.