معاون امور آزمون‌های سازمان سنجش گفت: تاثیر ۴۰ درصدی سوابق تحصیلی در کنکور امسال در صورتی که تاثیر مثبت داشته باشد در نمره کل داوطلب لحاظ می‌شود.

حسن مروتی افزود: تاثیر قطعی سوابق تحصیلی در کنکور سال آینده هنوز به ما ابلاغ نشده است اما آنچه که خبرها نشان می‌دهد این تاثیر سال آینده به صورت قطعی خواهد بود.