معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ناحیه ۱۶ گفت: نوزاد رهاشده در نازی‌آباد در شیرخوارگاه حضرت رقیه(س) نگهداری می‌شود و وضعیت جسمانی او مطلوب است. به گزارش ایرنا، نجف جابری افزود: صرفاً ورم جزئی پشت سر این نوزاد وجود دارد که در حال معالجه است.