علیرضا شهرداری در صفحه اینستاگرام خود با انتشار ویدیویی ضمن توضیح شرایط توله یوز «ایران» در ۴۷ امین روز تولد، نام آنرا «پیروز» اعلام کرد. او با انتشار تصاویر جدیدی از این توله یوز یک و نیم ماهه حال او را خوب توصیف کرد.

ماده یوزپلنگ ایران، در نخستین زایمان یوز آسیایی در اسارت، سه فرزند را روز یازدهم اردیبهشت به روش سزارین به دنیا آورد که دو توله یوز تلف شدند.