دبیر ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر گفت: ما دستگاه‌های دولتی را مکلف کردیم تا 21 تیر وضعیت حجاب کارکنان خودشان را درست کنند.

به گزارش فارس، هاشمی گلپایگانی بیان کرد: باید کار را از دولت شروع کرد؛ لذا  برای نظارت بر دستگاه‌های اجرایی قرارگاه 21 تیر در ستاد راه‌اندازی شده و ما دستگاه‌های دولتی را مکلف کردیم تا 21 تیر وضعیت حجاب کارکنان خودشان را درست کنند.

او ادامه داد: متأسفانه طبق گزارش‌های فراجا  41 درصد افرادی که در بحث حجاب دستگیر می‌شوند کارمندان دولت هستند.