حقوقدان و وکیل دادگستری با اشاره به حادثه بوستان پردیسان گفت: مأمور مرتکب جرائم مختلفی شده که باید در دادسرای نظامی رسیدگی شود و چون جزو جرائم غیرقابل‌گذشت محسوب می‌شود به‌صرف شکایت شاکی خصوصی محدود نمی‌شود بلکه مدعی‌العموم نیز می‌تواند به موضوع ورود و اعلام‌جرم کند.

به گزارش ایرنا، سید مهران ریاضی‌مند درباره این حادثه اظهارکرد: برای بررسی ابعاد دقیق موضوع باید پرونده کاملاً مطالعه و اظهارات طرفین نیز شنیده شود اما مبتنی بر ظواهر ماجرا و آنچه انعکاس یافته، استفاده نادرست سلاح و ایجاد جراحت، نقض حقوق شهروندی، توهین، افترا، ایراد ضرب‌وجرح عمدی ازجمله عناوین اتهامی امور در حادثه بوستان پردیسان رخ‌داده است.در روز هشتم اردیبهشت ۱۴۰۱ یک زن و شوهر به همراه فرزند ۱۰ ماهه خود در حال قدم‌زدن در پارک پردیسان تهران بودند که یک مأمور گشت ارشاد بابت حجاب به زن تذکر داد و درپی وقوع درگیری مبادرت به شلیک گلوله کرد.