وکیل شاکیان اتوبوس خبرنگاران گفت: دیروز اولین جلسه دادگاه کیفری اتوبوس خبرنگاران در راستای اعتراض به قرار منع تعقیب که تیرماه سال گذشته در جاده نقده واژگون و منجر به فوت دو خبرنگار و زخمی شدن سایر خبرنگاران شده بود، در ارومیه برگزار شد.

به گزارش ایرنا، محمد داسمه افزود: در این جلسه دادگاه، از سوی شاکیان اعلام شد که صرفاً به دنبال راننده نیستند و  هدفشان هم مسائل مادی نیست بلکه هدف محکومیت مدیرانی است که تخلف کردند و باید بابت خطاهایشان محاکمه شوند و هم اینکه موارد مشابهی اتفاق نیفتد.