رئیس پلیس پایتخت توضیحاتی درباره فعالیت‌ پارکبان‌ها در قالب شرکت انتظام ارائه کرد.

سردار حسین رحیمی در گفت و گو با ایلنا در پاسخ به این پرسش که آیا این کار موجب سوءاستفاده برخی افراد سودجو و دریافت هزینه‌های اضافی از مردم نمی‌شود، ادامه داد: به هیچ عنوان پارکبان‌های مستقل نمی‌توانند فعالیت داشته باشند صرفا فعالیت پارکبان‌ها در قالب مجموعه شرکت‌های انتظام قانونی است. همچنین افرادی که هنوز مجوز رسمی نداشته و شرکت ثبت شده قانونی ندارند اگر در این زمینه فعالیت کنند، کار غیرقانونی مرتکب شده‌اند.

رئیس پلیس تهران بزرگ خاطرنشان کرد: همچنین اگر واحد صنفی فرد یا افرادی را برای این‌کار بگمارد خلاف و غیرمجاز است.