وزیر بهداشت بابیان اینکه متوسط تجویز دارو در جهان یک و نیم قلم است، گفت: در ایران 2 برابر متوسط جهانی دارو تجویز می‌شود.

به گزارش فارس، بهرام عین‌اللهی بیان کرد: فرهنگ مصرف دارو، نیاز به اصلاح دارد. برای مثال متوسط تجویز دارو در نسخه حداکثر باید یک و نیم قلم باشد، اما در کشور ما سه قلم است.