به تازگی تصاویری در فضای مجازی پخش شده که نشان از تردد راسوها در شهر تهران دارد.

در همین باره یک کارشناس محیط زیست گفت: راسو‌های رها شده در تهران یا حیوان خانگی بودند یا به طور طبیعی به دنبال غذا و محیط مناسب به این شهر آمده‌اند. این حیوان همه‌چیزخوار است و از تخم پرندگان تا خود پرندگان، موش و سایر جوندگان تغدیه می‌کند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران اسماعیل کهرم افزود: راسو‌ها برای انسان خطری ندارند مگر در شرایطی که حیوانات خانگی مانند مرغ و خروس باشد را شکار می‌کنند.