سرپرست سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران گفت: با هماهنگی با دادستانی لیست ۱۲۹ ساختمان‌ ناایمن تهران را منتشر می‌کنیم و دراین‌باره با هیچ فردی تعارف نداریم.

به گزارش ایسنا، قدرت الله محمدی بیان کرد: وقتی می‌دانیم تعداد زیادی از شهروندان ما روزانه وارد ساختمان‌های ناایمن می‌شوند نباید از انتشار اسامی آن‌ها بترسیم. حتماً لیست ساختمان‌های ناایمن را منتشر می‌کنیم و باجان مردم معامله  نخواهیم کرد.