معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش‌وپرورش گفت: آمار مصرف موادمخدر در بین دانش آموزان نگران‌کننده است.به گزارش مهر، اصغر باقرزاده اعلام کرد: آماری از دانش آموزان گرفتار به مواد مخدر نداریم، امامتأسفانه دسترسی به مواد مخدر آسان‌تر شده است و تشویق‌ها و توضیحاتی در فضای مجازی دانش آموزان را به این مسئله هدایت می‌کند.