دبیر کارگروه ملی مخاطرات طبیعی با اشاره به احتمال وقوع پدیده‌های نظیر زمین لغزش در جاده‌هایی مانند چالوس و هراز بر ضرورت جلوگیری از آن تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، علی بیت‌اللهی، افزود: با شناسایی دامنه‌های پر شیب و انجام تمهیدات ویژه برای این دامنه‌ها می‌توان خطر را رفع کرد که نیازمند دقت بالا و هزینه زیاد است.