رئیس کمیسیون آموزش مجلس:

پیگیر وضعیت

معلمان بازداشتی هستیم

رئیس کمیسیون آموزش مجلس گفت: پیگیر وضعیت معلمان بازداشتی هستیم. یک عده به نظر ما قابل تخفیف هستند و لازم است که هرچه زودتر وضعیت‌شان روشن شود که بتوانند مجددا سرکلاس درس بیایند.

علیرضا منادی سفیدان به ایلنا گفت: هم بنده هم سایر دوستان کمیسیون پیگیر هستند تا ببینیم از چه مسیری می‌توان به حل این مساله کمک کرد.

    

 

عضو شورای شهر گفت که ممکن است برخی درختان به دلیل قطع آبِ بوستان‌های جنگلی تهران خشک شوند.

مهدی پیرهادی با تاکید بر توجه به مساله فضای سبز شهری در شرایط کم آبی گفت: در برخی از بوستان‌های جنگلی با توجه به کمبود آبی که با آن روبرو خواهیم شد، وزارت نیرو در نظر ندارد که به این بوستان‌ها آب دهد.