معاون بهداشت وزارت بهداشت به مناسبت هفته واکسیناسیون اعلام کرد: بسیاری از بیماری‌هایی که زمانی برای کشور ما آسیب جدی تلقی می‌شد امروزه با واکسیناسیون ریشه‌کن شدند و سلامت کودکان ایرانی همتراز کشورهای توسعه‌‌یافته است.

به گزارش ایسنا، کمال حیدری افزود: نگرانی ما از کشورهای اطراف است که دچار ناامنی هستند و برخی بیماری‌ها در آن‌جا شیوع دارد و از این نظر یک تهدید برای ایران محسوب می‌شوند.