معاون مجتمع عروجیان بهشت زهرا گفت: اگر قبری یک طبقه باشد و ٣٠ سال از فوت فرد گذشته باشد، بهشت زهرا همان قبر را احیا می‌کند و تنها به بستگان درجه اول تحویل می‌دهد و به ازای هر طبقه، ٨ میلیون و ٦٠٠ هزار تومان دریافت می‌کند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، روح‌الله محسنی با بیان اینکه دیوارچینی و بلوک گذاری هزینه دارد، افزود: قبر ٣ طبقه در قطعات عمومی، ٦ میلیون و ٥٠٠ هزار تومان هزینه دارد. در قطعات قدیمی، هر طبقه قبر ٢٧ میلیون و ٥٠٠ هزار تومان و قبر سه طبقه در این قطعات ٨٢ میلیون و ٥٠٠ هزار تومان است.