عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا ضمن تأکید بر اینکه کرونا در کشور به روند کنترل‌کننده‌ای رسیده است،‌ گفت: باوجوداینکه خیلی به شرایطمان خوش‌بین و امیدوار هستم، ولی حداقل نیاز است که دو هفته این حالت آرامش طی شود تا نفس راحتی بکشیم؛ به همین دلیل هنوز زود است که رعایت پروتکل‌ها را کاهش دهیم.

به گزارش ایسنا، دکتر مجید مختاری افزود: آمار بستری، آی سی‌یو، ابتلا و مرگ‌ومیر در شرایط کنترل‌شده است و درروند خوبی ازنظر بیماری قرار داریم. مقداری نوسان داریم، اما این نوسانات خطرناک و هشداردهنده نیست.