وزیر بهداشت با بیان‌ اینکه صادرات واکسن داخلی کرونا را آزاد کردیم، گفت: توصیه ما این است که مردم امسال حتماً یک دز دیگر واکسن کرونا تزریق کنند.

به گزارش ایسنا، بهرام عین‌اللهی اعلام کرد: ازآنجایی‌که واکسیناسیون در سطح وسیعی در کشور ما انجام‌شده بود و آنتی‌بادی و ایمنی خوبی داشتیم، توانستیم در برابر ویروس مقاومت کنیم؛ بنابراین توصیه ما به مردم این است که حتماً واکسیناسیون را ادامه دهند.