رئیس امور خوابگاه‌های دانشگاه صنعتی امیرکبیر درباره علت وقوع آتش‌سوزی در یکی از خوابگاه‌های این دانشگاه توضیح داد.

به گزارش ایسنا، مرتضی محمدی گفت: شنبه‌شب حدود ساعت ۲۴ بامداد، دانشجویان خوابگاهی با مشاهده دودگرفتگی، با آتش‌نشانی تماس گرفتند.

او ادامه داد: بررسی‌های اولیه نیروهای آتش‌نشانی نشان داد که انداختن ته سیگار در اتاقکی که حاوی دودکش و مقوا بوده، سبب ایجاد آتش شده است.

این حادثه مصدوم خاصی نداشته و با حضور اورژانس در محل،‌ حدود ۱۰ دانشجو که دچار دودگرفتگی شده بودند با اکسیژن‌رسانی به‌صورت سرپایی درمان شدند و به خوابگاه بازگشتند.