رئیس اداره بیماری‌های قابل‌پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: ۹۶ نفر در کشور به سرخک مبتلا شدند و تزریق واکسن سرخک در ۲ نوبت ضروری است.

به گزارش ایرنا، محسن زهرایی بیان کرد: از مجموع مبتلایان به سرخک در کشور، ۲۸ بیمار ایرانی و ۶۸ بیمار غیر ایرانی(افغان) هستند و با توجه به اینکه طی یک سال اخیر همه‌گیری سرخک در همسایه‌های شرقی رخ‌داده، ورود این بیماری به کشورمان جدی است.

او اظهار کرد: با توجه به اینکه طی ماه‌های اخیر خروج افغان‌ها از کشورشان بیشتر شده و درصد زیادی از آن‌ها که به ایران آمدند، ممکن است به سرخک مبتلا بوده و درنتیجه باعث شیوع این بیماری در کشورمان شده باشد.