جمعی از کارکنان بهزیستی شهر تهران با تأکید بر نبود عدالت در پرداخت‌های درون‌سازمانی بین نیروهای بهزیستی شهر تهران و پرسنل سازمان بهزیستی کشور، صبح دیروز در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند و خواستار برخورداری از حقوق، مزایا و رفاهیات برابر با کارکنان بهزیستی کشور شدند.به گزارش رکنا، یکی از مهم‌ترین اعتراضات کارکنان اداره بهزیستی شهر تهران در این تجمع، پرداخت رفاهیات چندین برابری در ماه اسفند به کارکنان سازمان بهزیستی کشور بود؛ به‌نحوی‌که آن‌ها مدعی شدند برخی کارشناسان سازمان بهزیستی کشور در ماه اسفند بیش از 20 میلیون تومان به‌عنوان رفاهیات دریافت کردند، اما رفاهیات آن‌ها در حدود یک‌میلیون تومان بوده است.