رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت گفت: تاکنون ۳۳ میلیون نفر دوز سوم را تزریق نکرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی گویا، افزود: بیش از ۱۴۸ میلیون دوز تزریق واکسن کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.