مأموران شهردارى منطقه یک تهران ساعت ٢ بامداد یکشنبه نسبت به قلع و قمع درختان داخل بوستان و فضاى سبز چیذر (محله عسگرى) اقدام کردند.

به گزارش عصرایران، بنا به اعلام اهالی این محل، این دومین بار طی یک دهه اخیر است که مأموران شهردارى در پى از بین بردن این فضاى سبز، با هدف ساخت پارکینگ طبقاتى به جاى این بوستان هستند. طبق اعلام اهالی محل، درختان به گونه‌ای کنده شده که جلب توجه نکند.

در دوره شهردارى محمدباقر قالیباف نیز مأموران شهردارى در حال تخریب این فضاى سبز بودند که با اجتماع اهالى محل و اعتراض آن‌ها و متعاقباً انتشار اخبار این اعتراض در برنامه در شهر شبکه٥، تخریب فضاى سبز متوقف و مجدداً درخت‌های جدیدى کاشته شد.