پس از انتشار ابلاغیه عجیب و پرحاشیه منطقه آزاد اروند که در آن «حرف زدن پرسنل با مدیرعامل، معاونان و مدیران»ممنوع اعلام شده بود، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، آن را ابطال کرد.

حمید بحرینی، مدیر روابط عمومی منطقه آزاد اروند با اشاره به نامه عضو هیئت مدیره این منطقه به کارکنان، گفت: مدیرعامل موافق صدور این نامه نبوده و معاونان و مدیران باید پاسخگوی کارکنان و ارباب رجوع در هر زمان و مکانی باشند.