سرپرست مرکز اورژانس تهران با اشاره به فرسودگی ناوگان اورژانس تهران گفت: نمایندگان بیایند یک روز کنار اورژانس بنشینند و همراه با ما با آمبولانس‌ها تردد کنند تا ببینند که چه می‌گذرد.

به گزارش ایسنا، یحیی صالح طبری درباره فرسودگی ناوگان اورژانس تهران اظهار کرد: ناوگان فرسوده است و دوستان در مجلس باید در این خصوص به اورژانس تهران کمک کنند.