دادستان خمام از دستگیری سه عضو شورای اسلامی یکی از روستاهای شهرستان خمام به‌دلیل دریافت رشوه خبر داد.

به گزارش فارس، حامد اصیلی اظهار کرد: این دستگیری‌ها پیرو اخذ گزارش مردمی و بررسی صحت موضوع با دستور قضایی انجام شد. متهمین پس ‌از تفهیم اتهام از سوی بازپرس با قرار وثیقه بازداشت و روانه زندان شدند.