سخنگوی سازمان انتقال خون گفت: از روزه‌داران می‌خواهیم که اهدای خون را محدود به شب‌های قدر نکنند و در طول ایام ماه مبارک رمضان انجام دهند.به گزارش ایسنا، عباس صداقت گفت: با وجود اینکه همه مراکز انتقال خون در این ماه باز است، اما این نگرانی وجود دارد که شب‌های قدر بار مراجعه بیش از حد شود. با توجه به اینکه خون تاریخ انقضای محدودی دارد، باید فرآورده‌های خونی را مدیریت کنیم تا از بین نرود و به نیازمندان خون برسد.