مدیر روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: بانک مرکزی معادل یک میلیارد دلار به واردات دارو اختصاص داد.

به گزارش ایسنا، مصطفی قمری‌وفا در توئیتی در خصوص ارز دارو نوشت: ‌بانک مرکزی در ادامه روند تخصیص ارز برای واردات دارو، معادل یک میلیارد دلار به این امر اختصاص داد و این روند ادامه خواهد داشت. این در حالی است که در روزهای اخیر، گفته‌هایی مبنی بر پایان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو مطرح شده است.