تعدادی از دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در اوکراین مقابل مجلس تجمع کردند.

به گزارش ایسنا، تعدادی از دانشجویان رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی مشغول به تحصیل در اوکراین مقابل مجلس تجمع کردند. تجمع‌کنندگان خواستار این شدند که به دلیل شرایط جنگی در اوکراین امکان انتقالی و ادامه تحصیل آن‌ها به ایران فراهم شود.