وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: مجلس شورای اسلامی حدود ۳ میلیارد دلار ارز به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امسال برای تأمین دارو اختصاص داده و کمبود دارو نخواهیم داشت.

به گزارش ایرنا، بهرام عین‌اللهی بیان کرد: داروهایی که برای بیماران لازم است در دسترس قرار می‌دهیم و برخی داروها برند بوده و ضروری نیست، دارویی را که تولید داخل داریم از داروی خارجی استفاده کنیم زیرا برخی داروهای خارجی قیمت‌های نامتعارف دارند و در برنامه ما نیست.