یک فوق تخصص بیماری‌های عفونی اعلام کرد: بعد از ورود تعداد زیادی از مهاجران از کشور افغانستان، میزان شیوع سرخک در کشور به طرز چشمگیری افرایش یافته است.

به گزارش مهر، مسعود مردانی با هشدار نسبت به عارضه‌های بیماری سرخک گفت: چنانچه مبتلایان به سرخک تحت درمان قرار نگیرند با عارضه‌های متعدد ناشی از این بیماری مواجه خواهند شد.

او گفت: همچنان موارد ابتلا به سرخک در کشور دیده می‌شود و متأسفانه این عدد در مقایسه با سال گذشته روند افزایشی داشته است.