سرپرست مرکز اورژانس تهران اعلام کرد: طی هفته ای که گذشت ۴۵ هزار و ۸۶۷ تماس با اورژانس تهران برقرار شد که از این تعداد۲۸۶۱ مورد مزاحم تلفنی بود.

به گزارش ایسنا، یحیی صالح طبری درباره تعداد ماموریت‌های اورژانس تهران طی هفته گذشته اظهار کرد: از ۱۲ تا ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۱ در مجموع ۱۷ هزار و ۴۷۷ ماموریت در دیسپچ اورژانس ثبت شد.