مدت دوره آموزشی سربازی که به دلیل شرایط کرونایی ۳۰ روزه شده بود دوباره افزایش یافت و به همان ۴۵ روز سابق بازگشت. به گزارش فارس، این امر در تمام مراکز آموزشی و پادگان‌های نیروهای مسلح اعم از انتظامی‌، ارتش، سپاه و وزارت دفاع بدون تغییر در حال اجراست.