عضو شورای شهر ماکو گفت: دستور دادند نانوایی‌های بربری در ماه رمضان تعطیل شود!

به گزارش رویداد 24، او گفت: یکی از نهادها در شهرستان ماکو دستور داده چون نان بربری نماد صبحانه است، در ماه رمضان در شیفت صبح باید تعطیل باشد.