وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه همه دانش‌آموزان در کلاس‌های درس حاضر شوند، گفت: حضور پرشور و با نشاط دانش آموزان در مدارس، با رعایت کامل شیوه‌نامه‌های بهداشتی، در راستای ارتقای اهداف نظام تعلیم و تربیت ضروری است.به گزارش ایسنا، یوسف نوری با اشاره به لزوم تقدیر از مجاهدت‌های فرهنگیان فرهیخته، اظهارکرد: حضور دانش‌آموزان و تعامل و ارتباط آن‌ها با یکدیگر و مربیان خود، منجر به ارتقای مهارت‌های مختلف به ویژه مهارت‌های زندگی در آن‌ها می‌شود.