رئیس سازمان امداد و نجات گفت: از ابتدای طرح ملی امداد و نجات نوروز ۱۴۰۱ تا 13 فروردین بیش از ۲ هزار عملیات امداد و نجات انجام شده که نسبت به سال گذشته افزایش ۷۴ درصدی داشته است.

به گزارش ایلنا مهدی ولیپور افزود: کل ماموریت‌های امداد و نجات انجام شده در این مدت ۲۷۶۴ مورد بود که نسبت به سال گذشته رشد ۷۴ درصدی داشته است. وی با بیان اینکه در این مدت ۱۴۴۳ مورد عملیات ترافیکی انجام شده که نسبت به سال گذشته رشد ۴۳ درصدی داشته، ادامه داد: در این مدت ۱۵۱ مورد عملیات کوهستان انجام شده که کاهش ۳ درصدی داشته است. همچنین ۱۴۹ مورد عملیات در خصوص حوادث جوی و ۳۴ عملیات در خصوص حوادث ساحلی انجام شده است که رشد ۸۳ درصدی داشته است.