عضو شورای شهر تهران گفت: از ابتدای شروع به کار این دوره در خصوص ضرورت به‌روزرسانی سامانه شفافیت شهرداری تهران چندبار در صحن شورا تذکر داده شد اما متأسفانه همچنان این سامانه به‌روزرسانی نشده است.

به گزارش ایلنا، ناصر امانی گفت: پس از مدت‌ها پیگیری کمیته تشکیل منابع انسانی شورای شهر، آمار و لیست نیروهای جذب‌شده دوره پنجم را به دست آورده است. عدد قابل‌توجهی آمار و لیست جذب‌شده از دوره گذشته در اختیار ما است که فعلاً آن را در سامانه شفافیت قرار نمی‌دهیم تا ابتدا لیست نیروهای جذب‌شده و فیش حقوق مدیران شهرداری در این دوره در سامانه قرار گیرد و سپس لیست افراد جذب‌شده در دوره پنجم را در سامانه شفافیت قرار دهیم.