رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: آمارهای ما در تهران حاکی از آن است که بیش از ۴۰ درصد از سرقت‌های رخ داده در شهر مربوط به لوازم، قطعات و موارد مرتبط با خودروهاست و عمدتا از سوی معتادان متجاهر انجام می‌شود.به گزارش ایسنا، علیرضا لطفی گفت: در موضوع وقوع سرقت، پلیس آخرین حلقه محسوب می‌شود و قبل از آن دستگاه‌های دیگر نیز باید اقداماتی را انجام دهند.