مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با اشاره به احتمال حذف ترجیحی در سال آینده گفت: با انتقال یارانه‌ای که به ارز ترجیحی داده می‌شود به سازمان‌های بیمه‌گر، می‌توانیم همچنان از جیب بیماران محافظت کنیم.

با این حال حمیدرضا اینانلو به ایسنا درباره پیش‌بینی افزایش بالای ۱۵ درصدی قیمت دارو گفت: باید توجه کرد که عدد تورم عمومی که در کشور اتفاق می‌افتد، چند برابر این عدد است و دارو هم قاعدتا مستثنی نیست.