رئیس جمعیت هلال‌احمر گفت: در حال حاضر بیش از ۴میلیون پناهنده در کشور ایران زندگی می‌کنند.به گزارش فارس، پیرحسین کولیوند اظهار کرد: ایران به دلیل داشتن مشترکات اعتقادی و فرهنگی با همسایگان خود و همچنین تنوع موقعیت‌ها و وجود فرصت‌های مناسب زندگی در داخل کشور به یکی از کشورهای مهاجرپذیر تبدیل‌شده و به‌طور مستقیم و همواره درگیر مسائل پناهندگان، مهاجران و آوارگی ناشی از درگیری‌ها بوده است.