معاونت آموزشی وزارت بهداشت اعلام کرد: همه کلاس‌ها در دانشکده‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی باید حضوری برگزار شود و آزمون‌های غیرحضوری و مجازی از درجه اعتبار ساقط است.

به گزارش مهر، ابوالفضل باقری فرد در نامه‌ای خطاب به دانشگاه‌های علوم پزشکی اعلام کرد: «با توجه به شرایط یک ماه گذشته کشور و مجازی شدن آموزش برخی دروس و واحدها به‌صورت موقت مجدداً تأکید می‌شود با مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، همه کلاس‌ها در تمام مقاطع باید حضوری برگزار شود.

ضمناً از تاریخ (۸ اسفند ۱۴۰۰) هرگونه امتحان غیرحضوری و مجازی برای دانشجویان داخلی یا بین‌المللی از درجه اعتبار ساقط است. مسئولیت اجرایی این دستورالعمل به عهده معاونان آموزشی دانشگاه‌ها است.