مدیرکل دفتر نظارت و پایش مصرف فراورده‌های سلامت محور سازمان غذا و دارو ضمن اشاره به نحوه امحاء درست داروهای اضافه در منازل و خطرات رها شدن پسماندهای دارویی در طبیعت، گفت: امسال امیدواریم بتوانیم با کمک همکارانمان در قسمت های مختلف وزارت بهداشت و دوستداران سلامت مردم، باکس‌هایی را تهیه کرده و در داروخانه‌ها قرار دهیم تا این داروها و مواد جانبی داروها که قابل مصرف نیستند، در آن‌ها ریخته شوند؛ بهترین روش آن است که این داروها به داروخانه‌ها تحویل شود و ما آن‌ها را از داروخانه‌ها جمع‌آوری کنیم.

به گزارش ایسنا، دکتر  نوشین محمد حسینی در نشست خبری که با موضوع پویش ملی دارو زباله نیست، برگزار شد، گفت: در این پویش تلاشمان برای این خواهد بود که ضمن آگاهی‌رسانی درباره نحوه امحاء درست داروها و تلاش در جمع آوری آنچه که امکان امحاء آن در منازل وجود ندارد، توضیح دهیم و از ورود این داروها به چرخه طبیعت جلوگیری کنیم.

وی افزود: در سال‌های گذشته سازمان غذا و دارو با پویش‌های مختلفی که برگزار کرده، سعی در اطلاع‌رسانی مناسب در این زمینه داشته است و در زمینه پسماندهای دارویی صنایع و داروخانه‌ها با توجه به حضور مسئولین فنی داروساز، تقریبا خیالمان راحت است که پسماندهای دارویی خطرناک از این دو طریق وارد سیستم طبیعت نمی‌شود و داروخانه‌ها و همچنین پخش‌ها و صنایع دارویی، داروهایی را که به هر شکلی ناخواسته شده یا تاریخ‌شان گذشته و ... از سوی شرکت‌های امحاگر بزرگ جمع آوری و بی خطر می شوند تا کمترین آسیب را برای سلامت مردم داشته باشند.

محمد حسینی با بیان اینکه باتوجه به اینکه اکنون 25 میلیون خانواده ایرانی داریم، گفت: اگر هر خانواده فقط 100 گرم دارو که برای طبیعت ممکن است ضرر داشته باشد، وارد طبیعت کند، چه عدد عظیمی می‌شود. این عدد را بالای 25 هزار تن در نظر بگیرید. باید توجه کرد که نحوه برخورد با داروها بسیار بسیار مهم است و امیدواریم در طول این پویش بتوانیم این موارد را آموزش داده و پیش بریم.