رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران از لزوم انجام نظارت هفتگی و ماهانه تجهیزات شهری در راستای پیشگیری از سرقت آنها خبر داد.

محمد آقامیری به ایسنا گفت: اتفاقا در بودجه ۱۴۰۱ ردیف نگهداشت تجهیزات شهری دیده شده است که می‌بایست تیم‌های بازرسی قوی بر روی پروژه‌ها نظارت کند.

وی با بیان این‌که نظارت بر پروژه تجهیزات و پل‌ها باید بر عهده مناطق باشد، اظهار کرد: مناطق باید به صورت هفتگی و ماهانه براساس فرم‌ها که برای آنها تهیه می‌شود گزارش خود را از رصد و پایش تجهیزات شهری به معاونت‌های مربوطه بدهند.

این تصمیم در حالی است که در هفته‌های اخیر خبر سرقت تجهیزات پل شهید همدانی واکنش‌های زیادی به همراه داشت.