عضو شورای شهر تهران نسبت به فروش خانه شهرداران انتقاد کرد.  به گزارش خبرآنلاین، ناصر امانی با اشاره به تخریب خانه موسوم به خانه شهرداران گفت: یک ساختمان معروف در اقدسیه در دوره گذشته فروخته‌شده و دوستانی که صبحت از شفافیت می‌زدند و می‌گفتند که سامانه شفافیت داریم این خانه را در حالی فروختند که شفاف نیست و هنوز معلوم نیست این خانه با چه قیمتی و به چه کسی فروخته‌شده است.امانی افزود: اعضای مدیریت قبلی در بوق و کرنا کرده بودند که املاک شهرداری در دوره‌های قبل فروخته‌شده اما خودشان این خانه را فروختند.