عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای شهر تهران از افزایش ۱۰۲ درصدی حوزه فرهنگی و تنها ۲۴ درصدی حوزه حمل‌ونقل در لایحه بودجه ۱۴۰۱ شهرداری تهران گلایه کرد.به گزارش ایسنا، ناصر امانی بابیان این‌که به اذعان همه اعضای شورا و مدیران شهری مهم‌ترین چالش امروز ما حمل‌ونقل است که همه از آن احساس خطر می‌کنند، تصریح کرد: همه ما گزارش مدیرعامل مترو را شنیدیم که چقدر نگران بود و استرس داشت، اما متأسفانه می‌بینیم که اصلاً بودجه حمل‌ونقل متناسب با افزایش ۵۳ درصدی بودجه نیست، به‌طوری‌که سهم حمل‌ونقل تنها ۲۴.۵ درصد است و نسبت به بودجه سال جاری نیز این درصد کاهش‌یافته است.او اضافه کرد: ما مصوب کردیم که حداقل باید ۴۰ درصد از بودجه شهرداری به سمت عمران و توسعه برود اما می‌بینیم که سهم عمران ۳۵ درصد است اما در عوض سهم بودجه اجتماعی و فرهنگی ۵۶۸۶ میلیارد تومان است که ۱۰۲ درصد افزایش داشته است.